Jest to bowiem jedna z najpopularniejszych metod zabezpieczenia żywności przed utratą świeżości. Polega na umieszczeniu jedzenia w szczelnym opakowaniu foliowym, a następnie zmniejszenia panującego wewnątrz ciśnienia poprzez redukcję ilości tlenu i podniesienie ilości CO2. Na koniec zgrzewa się worek, hermetycznie go zamykając. Dzięki temu produkty spożywcze nie mają kontaktu z powietrzem, a więc nie dochodzi do rozwoju bakterii tlenowych, które odpowiadają za procesy gnilne i skutkują utratą walorów odżywczych żywności. Próżnia sprawia, że produkty spożywcze utrzymują świeżość 5 razy dłużej